ການແນະນຳ App TSE MOBILE ID


TSE Mobile ID ເປັນກະແຈຄວາມປອດໄພອັດສະລິຍະສໍາລັບບໍລິການອອນລາຍ. TSE Mobile ID ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອະນຸມັດການເຊັນເອກະສານ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນການເຊັນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອະນຸຍາດການເຊັນທາງໄກຈາກອຸປະກອນມືຖືຂອງຕົນເອງໂດຍໃຊ້ການກວດສອບສອງປັດໃຈ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

 • ຊ່ວຍໃຫ້ການລົງລາຍເຊັນທາງໄກ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ EU eIDAS (TS 419 241 ລະດັບສອງ 2 ຄວບຄຸມພຽງຜູ້ດຽວ) ສໍາລັບການເຊັນທາງເບື້ອງເຊີເວີ
 • ໂຫຼດຄໍາຮ້ອງຂໍການອະນຸຍາດເພື່ອແຈ້ງຜູ້ໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
 • ປົກປ້ອງໄຟລການອະນຸຍາດທີ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້າລະຫັດເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນການເປີດໃຊ້ງານລາຍເຊັນ
 • ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໂດຍໃຊ້ TouchID, FaceID ຫຼື PIN ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລະຫັດການອະນຸຍາດ
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະບວນການເຊັນເບື້ອງເຊີເວີ

ຄວາມສະດວກ

 • ສະດວກ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານເຕັກນິກ
 • ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງຂໍດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກທາງໄກ
 • ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີເວີຂອງຕົນເອງ

ຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ

 • ການສ້າງກະແຈອະນຸຍາດໂດຍໃຊ້ RSA algorithm
 • ກະແຈຈະເກັບໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນມືຖື ແລະ ຖືກລັອກດ້ວຍ TouchID/FaceID ຫຼືລະຫັດ PIN
 • ການເຂົ້າລະຫັດ AES 256-bit ຜ່ານ TLS/SSL
 • ລະຫັດ TouchID, FaceID ຫຼື PIN ສໍາລັບການປົດລັອກການເຂົ້າເຖິງເຂດປອດໄພ

ການກວດສອບຄືນ

 • ຫຼັກຖານການເຊັນທີ່ຝັງຢູ່ໃນການອະນຸຍາດເຊັນແບບດີຈີຕອນ

ຄຸນປະໂຫຍດ

 • ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້ານຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
 • ກວດສອບຮູບພາບຂອງບັດປະຈຳຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຍກເອົາຂໍ້ມູນຈາກຮູບພາບຂອງບັດປະຈຳຕົວ
 • ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງການຖ່າຍຮູບບຸກຄົນ ແລະ ຮູບໃນບັດປະຈຳຕົວ. ກວດເບິ່ງວ່າມີການຖ່າຍຮູບແທ້ບໍ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກດັດແປງຂຶ້ນມາ
 • ກວດເບິ່ງການຖ່າຍຮູບບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດສອບວ່າມີໃບໜ້າບັນທຶກຫຼືບໍ່